Motie Zorg voor betere borging (rechts)positie Roze in Blauw in de poli­tie­or­ga­ni­satie


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Roze in Blauwnetwerk als vangnet voor lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders zowel binnen als buiten het politiekorps van grote waarde is;

overwegende dat Roze in Blauw nu vooral een intern netwerk is en zo wordt gezien binnen de nationale politie;

overwegende dat Roze in Blauw een grotere rol zou kunnen vervullen bij het bijstaan van slachtoffers van lhbti-geweld en discriminatie doordat zij bekend zijn met en worden vertrouwd door de doelgroep;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de positie van Roze in Blauw beter geborgd kan worden in de politieorganisatie waarbij ook gekeken wordt naar de rechtspositie van het netwerk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok
Van den Hul
Krol
Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, SGP