Motie over het overnemen van de aange­scherpte normen van EFSA


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de EFSA de normen voor PFOA en PFOS-stoffen heeft aangescherpt;

constaterende dat RIVM de aangescherpte normen vooralsnog niet heeft overgenomen;

overwegende dat het RIVM zelf het niet overnemen van normen gesteld door de EFSA "opmerkelijk" noemt;

overwegende dat scherpere normen en minder lozingen van gevaarlijke stoffen goed is voor mens en milieu;

verzoekt de regering de aangescherpte normen van EFSA over te nemen en het RIVM op te roepen dat ook zo snel mogelijk te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin
Wassenberg
Kröger


Status

Verworpen

Voor

FVD, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, D66, VVD, 50PLUS