Motie verbeter arbeids­markt­po­sitie trans­gen­der­per­sonen


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat transgenderpersonen twee keer vaker dan gemiddeld een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering hebben;

overwegende dat vooroordelen over transgenderpersonen onder collega’s en werkgevers en de verhoogde psychische en fysieke gezond-heidsproblematiek onder transgenderpersonen mogelijke verklaringen kunnen zijn;

verzoekt de regering, de belemmeringen voor transgenderpersonen op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, te kijken in hoeverre er een knelpunt is met bestaande verlofregelingen en mogelijkheden te onderzoeken om de arbeidsmarktpositie van deze groep te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp
Van den Hul
Özütok
Van Kooten-Arissen


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen