Motie Van Kooten-Arissen over uitsluitend toestemming aan zorg­ver­leners of zorg­aan­bieders met een zorgre­latie


20 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de «gespecificeerde toestemming» van de patiënt per 1 juli 2020 in werking treedt;

constaterende dat patiënten op dat moment voor 160 categorieën zorgverleners toegang tot het medisch dossier zouden moeten verlenen dan wel ontzeggen;

van oordeel dat toestemming per categorie behandelaar op gespannen voet kan staan met de privacy van patiënten vanwege de mogelijkheid tot onrechtmatige inzage;

constaterende dat de Stuurgroep Programma GTS concludeert dat het juridisch optimum van 160 categorieën onvoldoende werkbaar en uitvoerbaar is voor burgers, patiënten en zorgaanbieders;

verzoekt de regering, voor de toestemmingsverlening als uitgangspunt te nemen dat toestemming uitsluitend gegeven wordt aan zorgverleners of zorgaanbieders met een zorgrelatie, met behoud van de keuzevrijheid voor de individuele patiënt om ruimere toestemmingverlening te kiezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdA, PvdD, DENK

Tegen

VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, SGP, FVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer