Motie Van Kooten-Arissen c.s. hijs jaarlijks de regen­boogvlag in de plenaire zaal van de Tweede Kamer


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regenboogvlag internationaal symbool staat voor gelijke rechten voor iedereen ongeacht geaardheid of identiteit;

constaterende dat veel instellingen in antwoord op de Nashvilleverklaring de regenboogvlag hebben gehesen als steun in de rug voor de lhbti-gemeenschap;

van mening dat de regenboogvlag een plek verdient in de vergaderzaal van de Tweede Kamer;

verzoekt het presidium, stappen te ondernemen die ertoe leiden dat ook in de plenaire vergaderzaal van het Nederlandse parlement de regen-boogvlag op een jaarlijks terugkerend moment zichtbaar wordt gemaakt, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen
Özütok
Van den Hul
Bergkamp


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, CU, VVD, SGP, DENK