Motie maak leerlijn LHBTI discri­mi­natie vast onderdeel op de poli­tie­aca­demie


16 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de meldings- en aangiftebereidheid, van onder meer lhbti-personen, over discriminatie omhoog moet,

overwegende dat expliciete kennis bij het politiekorps over (lhbti)-discriminatie bijdraagt aan de meldings- en aangiftebereidheid;

verzoekt de regering, een leerlijn (lhbti)-discriminatie te ontwikkelen, en deze als vast onderdeel op te nemen binnen de politieacademie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul
Özütok
Krol
Van Kooten-Arissen
Bergkamp


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, SGP