Motie van Wassenberg c.s. over het vast­stellen van een datum voor de invoering van de suiker­be­lasting


15 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer pas in september 2023 wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat het kabinet laat uitvoeren naar een suikerbelasting, en het ‘eventuele’ vervolg hierop,

overwegende dat het, om te komen tot een gezonde voedselomgeving, essentieel is om een suikerbelasting in te voeren, zodat ongezonde voeding minder aantrekkelijk wordt,

verzoekt de regering een datum vast te leggen voor de invoering van de suikerbelasting, met als uiterste invoerdatum 1 januari 2024,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg

Van Esch

Westerveld


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan

Tegen

BBB, BIJ1, Omtzigt, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP, SP