Motie Akerboom/Van Esch over prio­riteit geven aan gezondheid, klimaat, milieu en biodi­ver­siteit boven andere belangen in het kader van de herziening van de EU-lucht­kwa­li­teits­richtlijn


14 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie de luchtkwaliteitsrichtlijn herziet,

overwegende dat het voor gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit cruciaal is dat Nederland zo snel mogelijk voldoet aan de WHO-normen op het gebied van luchtkwaliteit,

verzoekt de regering om gezondheid, klimaat, milieu en biodiversiteit prioriteit te geven boven andere belangen, in het kader van de herziening van de EU luchtkwaliteitsrichtlijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Akerboom

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, DENK, D66

Lees onze andere moties

Motie Akerboom/Van Esch over de WHO-normen voor luchtkwaliteit uiterlijk in 2030 behalen in plaats van in 2050

Lees verder

Motie van Wassenberg c.s. over het vaststellen van een datum voor de invoering van de suikerbelasting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer