Motie Vestering over actief inzetten tegen het onder­steunen van kunst­mest­pro­du­centen met publiek geld


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in de Mededeling meststoffen schrijft kunstmestproducenten te willen helpen in de "meststoffencrisis" die wordt veroorzaakt door de hoge gasprijzen, door lidstaten de mogelijkheid te bieden om subsidies te geven;

constaterende dat bijvoorbeeld kunstmestfabrikant Yara in 2022 ondanks de verminderde productie grote winsten heeft geboekt;

constaterende dat de kunstmestindustrie zeer energie-intensief en vervuilend is en dat de kunstmest op de lange termijn slecht is voor landbouwbodems;

verzoekt de regering zich in Europa actief in te zetten tegen de mogelijkheid om kunstmestproducenten met publiek geld te ondersteunen;

verzoekt de regering tevens zich nationaal en Europees in te zetten op een zo snel mogelijke afbouw van de afhankelijkheid van de landbouw van kunstmest,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over zo snel mogelijk een andere dekking vinden voor de uitvoeringskosten van het GLB

Lees verder

Motie Vestering over het verbieden van het fokken van varkens die per dracht meer dan twaalf tot veertien biggen baren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer