Motie Vestering over het verbieden van het fokken van varkens die per dracht meer dan twaalf tot veertien biggen baren


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een zeug per dracht nu vijftien tot zestien biggen krijgt, vele malen meer dan in de natuur;

constaterende dat de inzet op steeds meer biggen per zeug heeft geleid tot een grotere kans op hogere sterfte bij zowel biggen als bij zeugen en een situatie waarin biggetjes bij hun moeder worden weggehaald om moederloos te worden opgefokt of bij "pleegzeugen" worden aangelegd;

constaterende dat de Raad voor Dierenaangelegenheden al in 2010 waarschuwde voor het ongewenste neveneffect van het fokbeleid: meer zwakke biggen en sterfte bij een eenzijdige selectie op worpgrootte bij varkens;

overwegende dat de EFSA al in 2007, en in 2022 opnieuw, stelde dat de gemiddelde worpgrootte niet hoger zou moeten zijn dan twaalf tot veertien biggen, omdat boven dit aantal de biggensterfte omhooggaat;

verzoekt de regering te komen met een plan om het fokken van varkens die per dracht structureel meer dan twaalf tot veertien biggen baren, te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over actief inzetten tegen het ondersteunen van kunstmestproducenten met publiek geld

Lees verder

Motie Vestering/Akerboom over het gevaar van traditionele medicijnen en voedingssupplementen opnemen in CITES- en WHO-documenten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer