Motie Vestering over zo snel mogelijk een andere dekking vinden voor de uitvoe­rings­kosten van het GLB


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de uitvoeringskosten voor het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van 159 miljoen euro dekt uit het omschakelfonds, waardoor er voor dit fonds voor omschakeling van agrariƫrs naar duurzame landbouw slechts 21 miljoen euro overblijft;

constaterende dat het kabinet bij de Voorjaarsnota 2023 zal overwegen of en welke andere dekking van deze uitvoeringskosten gevonden kan worden;

verzoekt de regering zo snel mogelijk een andere dekking voor de uitvoeringskosten voor het GLB te vinden, die niet ten koste gaat van de mogelijkheden voor omschakeling naar duurzame landbouw of het beƫindigen van schadelijke landbouwpraktijken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over bij het toezicht op de uitvoering van het GLB in 2023 niet overstappen op een verlicht sanctieregime van enkel waarschuwingen

Lees verder

Motie Vestering over actief inzetten tegen het ondersteunen van kunstmestproducenten met publiek geld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer