Motie Vestering/Akerboom over het gevaar van tradi­ti­onele medi­cijnen en voedings­sup­ple­menten opnemen in CITES- en WHO-docu­menten


20 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de legale en illegale handel in wilde en bedreigde diersoorten voor een belangrijk gedeelte komt door de vraag vanuit een specifiek gedeelte naar traditionele medicijnen en voedingssupplementen;

constaterende dat dit een bedreiging vormt voor zowel de mondiale biodiversiteit alsook voor de volksgezondheid vanwege het verspreiden van zo├Ânosen, met covid als meest recente voorbeeld;

constaterende dat de link tussen het gevaar van de handel in en het gebruik van traditionele medicijnen, gemaakt van bedreigde diersoorten, voor biodiversiteitsverlies en zo├Ânosen wordt erkend door zowel CITES als WHO;

verzoekt de regering om het gevaar van handel en gebruik van traditionele medicijnen en voedingssupplementen, gemaakt van bedreigde diersoorten, in het belang van zowel de volksgezondheid als de biodiversiteit actief aan te kaarten en te laten opnemen bij mogelijke herzieningen van relevante CITES- en WHO-documenten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de WHO-richtlijnen voor traditionele voedselmarkten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

Akerboom


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdA, CU, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SGP, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

Van Haga, FVD, CDA, PVV, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Vestering over het verbieden van het fokken van varkens die per dracht meer dan twaalf tot veertien biggen baren

Lees verder

Motie Vestering/Akerboom over een bewustwordingscampagne over de gevaren van handel in wilde dieren en planten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer