Motie Van Esch en Simons over meer lande­lijke regie voeren om verdozing tegen te gaan


10 februari 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is voorgenomen verdozing en verrommeling tegen te gaan door de NOVI te actualiseren,

constaterende dat de NOVI slechts richtinggevend is en daarom allerminst zekerheid biedt dat verdozing en verrommeling wordt tegengegaan,


verzoekt de regering meer landelijke regie uit te voeren om verdozing tegen te gaan, en hierbij expliciet te kijken naar regelgeving die leidt tot efficiƫnter gebruik van bestaande blokkendozen en vermindering van nieuwe (solitaire) blokkendozen,

en gaat over tot de orde van dag,

van Esch
Minhas
Simons


Status

Aangenomen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BBB, BIJ1, JA21, Volt, CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, GL, SP

Tegen

FVD, DENK, Van Haga