Motie Van Esch/Simons over de Schijf for Life een plaats te geven in het voed­sel­beleid


28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat nieuwe wetenschappelijke inzichten over gezonde en volwaardige voeding een plek hebben gekregen in de Schijf for Life,

verzoekt de regering de Schijf for Life een plaats te geven in het voedselbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Simons


Status

Ingediend

Voor

Tegen