Motie Van Esch c.s. over snoep- en fris­drank­au­to­maten op scholen zo snel mogelijk tot de verleden tijd laten behoren


28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat snoep- en frisdrankautomaten op scholen zo snel mogelijk tot de verleden tijd gaan behoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Gundogan
Simons


Status

Ingediend

Voor

Tegen