Motie Van Esch over zo snel mogelijk weten­schap­pelijk laten onder­zoeken welke vari­a­belen bepalend zijn voor de effec­ti­viteit van alter­na­tieve verblijf­plaatsen voor vleer­muizen


26 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat isolatiebedrijven voor alternatieve vleermuis verblijfplaatsen moeten zorgen wanneer de oorspronkelijke verblijfplaats door na-isolatie verdwijnt,

constaterende dat, conform de wet Natuurbescherming, de effectiviteit van een maatregel vooraf bekend én bewezen moet zijn maar de meeste maatregelen nog niet bewezen effectief zijn,

verzoekt de regering om zo snel mogelijk wetenschappelijk te laten onderzoeken welke variabelen bepalend zijn voor de effectiviteit van alternatieve verblijfplaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

VVD, D66, CDA, SP, CU, PvdD, SGP, Volt, PvdA, GL, BIJ1, Den Haan, Omtzigt

Tegen

PVV, BBB, DENK, FVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over alleen een bouwmaterialenakkoord sluiten als er concrete doelen en waarborgen zijn en er geen beleid wordt gevoerd dat strijdig is met ander overheidsbeleid

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over definitief afzien van het openen van Lelystad Airport voor handelsverkeer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer