Motie Van Esch over invoering van een inter­de­par­te­mentale gezond­heids­toets


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het ministerie van VWS in gesprek is met andere departementen over het belang van gezondheid in al het beleid, maar er niet wordt getoetst welk effect het (voorgenomen) beleid van andere ministeries heeft op de volksgezondheid,

verzoekt de regering te onderzoeken hoe een interdepartementale gezondheidstoets kan worden vormgegeven en ingevoerd, waarmee nieuwe wetsvoorstellen kunnen worden getoetst op het effect op de volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Omtzigt, Den Haan, BIJ1, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Volt

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over geen deelname aan de thematafel Overgewicht van bedrijven of organisaties die geld verdienen aan ongezonde producten

Lees verder

Motie Van Esch over daadwerkelijk wettelijke eisen stellen aan verduurzaming van de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer