Motie Van Esch over geen deelname aan de thema­tafel Over­ge­wicht van bedrijven of orga­ni­saties die geld verdienen aan ongezonde producten


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris de stekker uit de thematafel Alcohol heeft getrokken,

constaterende dat de industrie nog steeds deelneemt aan de thematafel Overgewicht,

overwegende dat uit onderzoek is gebleken dat de vorige staatssecretaris de doelen in het Preventieakkoord heeft afgezwakt om de industrie tegemoet te komen,

overwegende dat de Kamer de motie Van Esch c.s. heeft aangenomen over transparantie bij de totstandkoming van maatregelen ten behoeve van het Preventieakkoord (kamerstuknummer 35925-XVI-64),

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat er aan de thematafel Overgewicht geen bedrijven en organisaties meer deelnemen die geld verdienen aan ongezonde producten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt, DENK

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over alleen nog reclame voor gezonde producten toestaan

Lees verder

Motie Van Esch over invoering van een interdepartementale gezondheidstoets

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer