Motie Van Esch over daad­wer­kelijk wette­lijke eisen stellen aan verduur­zaming van de zorg


20 oktober 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Gezondheidsraad onder andere aanbeveelt om duurzaamheid expliciet als onderdeel van goede zorg te erkennen in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en om duurzaamheidsverplichtingen in wetgeving op te nemen;

overwegende dat VWS een brede verkenning uitvoert om te onderzoeken welke wet- en regelgeving geschikt is om de zorg te verduurzamen,

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat niet alleen een brede verkenning wordt uitgevoerd, maar dat er vervolgens ook daadwerkelijk wettelijke eisen worden gesteld voor verduurzaming van de zorg,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, Volt, BIJ1, Den Haan, Omtzigt

Tegen

VVD, PVV, CDA, FVD, BBB, DENK, SGP, Van Haga, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over invoering van een interdepartementale gezondheidstoets

Lees verder

Motie Van Raan over ruimte opnemen voor sterke capaciteitsgroei en de NS zich daar op voor laten bereiden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer