Motie Van Esch over het wettelijk vast­leggen van een maximale stanknorm voor veehou­de­rijen van 5 odeur


22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al in 1994 door het toenmalige ministerie van VROM is geconcludeerd dat stank van boven de 5 Odeur (stank-eenheden) uit de veehouderij ernstige hinder veroorzaakt en dit voorkomen moet worden,

constaterende dat de GGD en het RIVM om gezondheidsredenen een maximale stanknorm van 5 Odeur voor de veehouderij adviseren,

verzoekt de regering een maximale stanknorm voor de veehouderij van maximaal 5 Odeur wettelijk vast te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over gemeentes oproepen tot het bij ernstige stankoverlast inzetten van de mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over borging van de handhaving op de BES-eilanden als voorwaarde voor de invoering van het IAS-BES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer