Motie Van Esch/Van Raan over borging van de hand­having op de BES-eilanden als voor­waarde voor de invoering van het IAS-BES


27 maart 2023

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het doel van de IAS-BES is om de vergunningplicht zoveel mogelijk te vervangen door algemene regels, met een focus op handhaving daarvan,

constaterende dat onderzoek van de Raad voor de rechtshandhaving stelt dat de handhaving van natuur- en milieuwetgeving op BES-eilanden tekort schiet,

overwegende dat het onverantwoord en onwenselijk is om de zorg voor de natuur te verschuiven naar tekortschietende handhaving,

verzoekt de regering om invoering van IAS-BES pas door te laten gaan totdat de handhaving effectief, aantoonbaar en onomstotelijk is geborgd op de BES eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch

Van Raan


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over het wettelijk vastleggen van een maximale stanknorm voor veehouderijen van 5 odeur

Lees verder

Motie Van Esch/Van Raan over handhavend optreden zodat Chogogo aan de vergunningsvoorwaarden voldoet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer