Motie Van Esch over gemeentes oproepen tot het bij ernstige stank­overlast inzetten van de moge­lijk­heden uit de Crisis- en herstelwet


22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (Chw), artikel 7af, gemeentes de mogelijkheid geeft om een omgevingsvergunning van een veehouderij geheel of gedeeltelijk in te trekken als sprake is van onaanvaardbare geurhinder,

constaterende dat de rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat in verschillende gevallen de stankoverlast door de veehouderij zo ernstig is, dat het in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens,

overwegende dat ten minste in deze gevallen de geurhinder onaanvaardbaar is en de mogelijkheden uit de Chw moeten worden ingezet om hier een einde aan te maken, maar dat geen enkele gemeente dit doet,

verzoekt de regering een gezonde leefomgeving voor omwonenden van veehouderijen te waarborgen en ten minste de gemeentes waar deze ernstige stankoverlast speelt met klem op te roepen de mogelijkheden uit de Chw in te zetten en hen daarbij juridisch bij te staan,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, CDA, CU, VVD

Tegen

FVD, PVV, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over het meenemen van de cumulatie van stank bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen

Lees verder

Motie Van Esch over het wettelijk vastleggen van een maximale stanknorm voor veehouderijen van 5 odeur

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer