Motie Van Esch over het vervangen of schrappen van de Corona Opt-In


3 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds 8 april 2020 de Corona Opt-In is ingesteld waardoor medische gegevens van 8 miljoen mensen, die nooit toestemming hebben gegeven voor inzage in hun dossier, nu fysiek kunnen worden ingezien door medewerkers van de spoedeisende hulp, huisartsenposten en apotheken,

constaterende dat het GGD-datalek aantoont dat een grote hoeveelheid dossiers in combinatie met een grote hoeveelheid medewerkers die daarin inzage hebben een kwetsbaarheid vormt,

van mening dat er begrip is op te brengen voor het invoeren van de Corona Opt-In tijdens de eerste coronagolf in april maar er 11 maanden later voldoende tijd is geweest om een privacy vriendelijk alternatief te organiseren,

verzoekt de regering de Corona Opt-In te vervangen of schrappen zodat de fysieke inzage van medische dossiers zonder dat daarvoor formele toestemming verleend is niet langer mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, SP, GKrol, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, GL