Motie Van Esch over het struc­tureel verbe­teren van de privacy en infor­ma­tie­be­vei­liging in de zorg


3 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de GGD-GHOR op dit moment niet voldoet aan de NEN-7510, de staande norm voor informatiebeveiliging in de zorg,

constaterende dat de zorgsector al jarenlang de sector is met de meeste datalekken en ICT-systemen structureel niet op orde blijken,

verzoekt de regering de NEN normen die betrekking hebben op de ICT in de zorg (waaronder in ieder geval 7510 en 7512) extern te laten herzien om de privacy en informatiebeveiliging structureel te verbeteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen