Motie Ouwehand over het opzeggen van het Energy Charter Treaty (ECT)


8 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Investor-State Dispute Settlement-clausule (ISDS) in het Energy Charter Treaty (ECT) buitenlandse energiebedrijven de mogelijkheid biedt om de Nederlandse Staat aan te klagen indien de Staat beslissingen neemt die tegen de financiële belangen van die bedrijven in zouden gaan;

overwegende dat dit kan leiden tot claims van honderden miljoenen euro's;

verzoekt de regering, de noodzakelijke stappen te zetten om het ECT op te zeggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Ingediend

Voor

Tegen