Motie Van Esch over het verschuiven van de focus van warm­te­netten naar andere vormen van verduur­zaming


11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in 22 van de 27 proefwijken gekozen wordt voor een warmtenet,

constaterende dat warmtenetten isolatie, en daarmee het verminderen van de energievraag, ontmoedigd,

constaterende dat warmtenetten nog bijna altijd van energie worden voorzien uit niet duurzame bronnen zoals biomassa of industriële verbrandingsprocessen,

constaterende dat warmtenetten duur zijn om aan te leggen,

verzoekt de regering bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving de focus te verschuiven van warmtenetten naar andere vormen van verduurzaming,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, GL, SP, Van Haga