Motie Van Esch over een doel­stelling voor virgin plastics


20 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat het Nederlandse circulaire economiebeleid tot doel heeft het grondstoffengebruik van de Nederlandse economie voor 2030 te halveren, en voor 2050 te minimaliseren,

Constaterende dat het Nederlandse circulaire economiebeleid dus ook in 2030 minimaal een halvering van het verbruik van fossiele grondstoffen (virgin plastics) door de kunststofindustrie vergt,

Overwegende dat er nu nog te veel virgin plastics worden gebruikt bij het produceren van plastic verpakkingen en producten,

verzoekt de regering een ambitieus en concreet reductiedoel vast te stellen voor het totale volume virgin plastics (in kg) dat in 2030 via een vermindering van gebruik van virgin plastics en inzet op hergebruik wordt bereikt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, BBB, JA21

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over productgroepen identificeren waarvoor het mogelijk is om een minimumpercentage recyclaat te formuleren

Lees verder

Motie Van Esch over heroverwegen circulaire norm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer