Motie Van Esch over het meenemen van de cumulatie van stank bij de beoor­deling van omge­vings­ver­gun­nings­aan­vragen


22 maart 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris van I&W al in 2019 (Kamerstuk 29383-333) een verplichting wilde stellen voor het meenemen van cumulatie (stank uit verschillende bronnen) in de beoordeling van omgevingsvergunningen, maar dat deze verplichting er nog steeds niet is,

verzoekt de regering gemeentes zo snel mogelijk te verplichten de cumulatie van stank mee te nemen bij de beoordeling van omgevingsvergunningsaanvragen, inclusief de stank die voortkomt uit bemesting,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, CU, VVD, SGP, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

Lees verder

Motie Van Esch over gemeentes oproepen tot het bij ernstige stankoverlast inzetten van de mogelijkheden uit de Crisis- en herstelwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer