Motie Ouwehand over het uitspreken dat vervroegd slachten en onthouden van voedsel geen dier­vrien­de­lijke maat­re­gelen zijn tegen hitte­stress


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

spreekt uit dat het vervroegd afvoeren naar de slacht en het onthouden van voedsel geen diervriendelijke maatregelen zijn tegen hittestress,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, FVD, CU, VVD, SGP