Motie Van Esch over een gezonder, plant­aar­diger en duurzamer aanbod in het Kamer­res­taurant


19 juni 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ongeveer de helft van de volwassen overgewicht heeft,

constaterende dat een ongezonde voedselomgeving bijdraagt aan gezondheidsproblemen,

constaterende dat het ministerie van I&W aangeeft in de kantine nadruk te leggen op duurzame en gezonde opties,

verzoekt het Presidium er zorg voor te dragen dat het aanbod in het Kamerrestaurant gezonder, plantaardiger, en duurzamer wordt en bij het inkoopbeleid nadrukkelijker te kijken naar lokale en streekproducten,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over in Europa niet pleiten voor uitstel voor het halen van de voorgestelde EU-luchtkwaliteitsnormen

Lees verder

Motie Van Esch over geen eend in het Kamerrestaurant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer