Motie Van Esch over een lozings­verbod op opper­vlak­te­water voor zo veel mogelijk chemische stoffen


21 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de Kamer heeft uitgesproken dat de regering zich maximaal moet inspannen om de Kaderrichtlijn Water doelen te halen (Kamerstuk 27625, nr. 571),

Constaterende dat lozingen van chemische stoffen bijdragen aan het niet halen van de KRW-doelen,

Verzoekt de regering om voor zo veel mogelijk (chemische)stoffen met een lozingsverbod op oppervlaktewater te komen

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP

Lees onze andere moties

Motie Akerboom over een Code Cultuur, Klimaat & Milieu

Lees verder

Motie Van Esch over een tijdpad ontwikkelen waarbinnen de vergunde onttrekkingen worden teruggebracht tot binnen de grenzen van wat noodzakelijk is voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer