Motie Akerboom over een Code Cultuur, Klimaat & Milieu


14 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanuit de sector een oproep is gedaan om te komen tot een Code Cultuur, Klimaat & Milieu,

verzoekt de regering om samen met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden in het veld de mogelijkheden te onderzoeken voor een Code Cultuur, Klimaat & Milieu

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer