Motie Akerboom over een Code Cultuur, Klimaat & Milieu


14 november 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende dat vanuit de sector een oproep is gedaan om te komen tot een Code Cultuur, Klimaat & Milieu,

verzoekt de regering om samen met de initiatiefnemers en andere belanghebbenden in het veld de mogelijkheden te onderzoeken voor een Code Cultuur, Klimaat & Milieu

en gaat over tot de orde van de dag,

Akerboom


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Akerboom c.s. over duurzame handvatten voor de cultuursector

Lees verder

Motie Van Esch over een lozingsverbod op oppervlaktewater voor zo veel mogelijk chemische stoffen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer