Motie Van Esch over een lande­lijke infor­ma­tie­cam­pagne om twee­de­hands kleding te stimu­leren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het massaal produceren, gebruiken en afdanken van kleding leidt tot CO2-uitstoot en vervuiling van grond en water met chemicaliën en microplastics,

overwegende dat de milieuschade van kleding kan worden beperkt door minder (nieuwe) kleding te kopen,

verzoekt de regering een landelijke informatiecampagne te starten waarmee het verkrijgen van tweedehands kleding - bijvoorbeeld via kledingbibliotheken, kleding(ketting)ruilen en kringlopen - actief wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

D66, PvdA, SP, GL, PvdD, CU, DENK, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt

Tegen

VVD, PVV, CDA, FVD, BBB, Van Haga, JA21

Lees onze andere moties

Motie Bouchallikht/Van Esch over het percentage voor los metallisch ijzer verder verlagen dan 1%

Lees verder

Motie Van Esch over dierenwelzijn opnemen in het productpaspoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer