Motie Van Esch over een lande­lijke infor­ma­tie­cam­pagne om twee­de­hands kleding te stimu­leren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het massaal produceren, gebruiken en afdanken van kleding leidt tot CO2-uitstoot en vervuiling van grond en water met chemicaliƫn en microplastics,

overwegende dat de milieuschade van kleding kan worden beperkt door minder (nieuwe) kleding te kopen,

verzoekt de regering een landelijke informatiecampagne te starten waarmee het verkrijgen van tweedehands kleding - bijvoorbeeld via kledingbibliotheken, kleding(ketting)ruilen en kringlopen - actief wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen