Motie Van Esch over een lande­lijke infor­ma­tie­cam­pagne om twee­de­hands kleding te stimu­leren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het massaal produceren, gebruiken en afdanken van kleding leidt tot CO2-uitstoot en vervuiling van grond en water met chemicali├źn en microplastics,

overwegende dat de milieuschade van kleding kan worden beperkt door minder (nieuwe) kleding te kopen,

verzoekt de regering een landelijke informatiecampagne te starten waarmee het verkrijgen van tweedehands kleding - bijvoorbeeld via kledingbibliotheken, kleding(ketting)ruilen en kringlopen - actief wordt gestimuleerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Bouchallikht/´╗┐Van Esch over het percentage voor los metallisch ijzer verder verlagen dan 1%

Lees verder

Motie Van Esch over dierenwelzijn opnemen in het productpaspoort

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer