Motie Van Esch/Bou­chal­likht over hand­haafbare normen ontwik­kelen voor het volgende stook­seizoen


1 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er nog geen handhaafbare normen zijn vastgesteld waaraan gemeenten overlast door houtstook kunnen toetsen,

verzoekt de regering voor het volgende stookseizoen handhaafbare normen te (laten) ontwikkelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Bouchallikht


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over de regie op het innamesysteem op statiegeldblikjes terugnemen

Lees verder

Motie Van Raan c.s. over commerciële privévluchten en vervangbare vluchten verbieden en overige privévluchten meetellen bij het maximaal aantal toegestane vliegbewegingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer