Motie Van Esch over de toekomst­sce­na­rio’s van Tata Steel onaf­han­kelijk en trans­parant in beeld brengen


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de voorgaande staatssecretaris in september 2021 heeft toegezegd dat er opzoek zou worden gegaan naar een partij die de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld kan brengen,

constaterende dat hierbij ook werd verwezen naar de startnotitie, gemaakt door CE Delft,

constaterende dat de staatssecretaris deze toezegging tot nu toe niet nakomt,

verzoekt de regering alsnog de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Bouchallikht
Beckerman


Status

Ingediend

Voor

Tegen