Motie Van Esch over de toekomst­sce­na­rio’s van Tata Steel onaf­han­kelijk en trans­parant in beeld brengen


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Staatssecretaris in september 2021 heeft toegezegd dat er op zoek zou worden gegaan naar een partij die de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld kan brengen;

constaterende dat hierbij ook werd verwezen naar de startnotitie MKBA toekomstvarianten Tata Steel IJmuiden, gemaakt door CE Delft;

constaterende dat de Staatssecretaris deze toezegging tot nu toe niet nakomt;

verzoekt de regering alsnog de effecten op gezondheid en milieu van de verschillende toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld te brengen, waaronder ook recycling en het afschalen van de fabriek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Bouchallikh
Beckerman


Status

Aangenomen

Voor

GL, D66, PVV, CDA, PvdA, SP, PvdD, CU, DENK, Volt, BIJ1, Den Haan, Gündoğan, Omtzigt

Tegen

VVD, FVD, BBB, SGP, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Bouchallikht over maatregelen presenteren om de lucht gezonder te maken ongeacht de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

Lees verder

Motie Van Esch over een nationaal verbod op verpakkingen voor groente en fruit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer