Motie Van Esch over een garantie dat de bodem­kwa­liteit niet verder verslechtert


10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister aangeeft dat met gebiedsspecifiek beleid in afwijking van de Regeling bodemkwaliteit lokale maximale waarden vast gesteld mogen worden voor PFAS en daarmee de bestaande bodemkwaliteit binnen het gebied waar de grond of bagger wordt toegepast kan verslechteren,

van mening dat een verdere verslechtering van de bodemkwaliteit voorkomen moet worden,

van mening dat de voorwaarde van stand-still op gebiedsniveau daartoe onvoldoende waarborg biedt,

verzoekt de regering te garanderen dat de bodemkwaliteit, ook binnen een bodembeheergebied, niet verder mag verslechteren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

FVD, VVD

Lees onze andere moties

Motie Wassenberg/Ouwehand over geen handelsverdrag met VS waarin de landbouw is opgenomen

Lees verder

Motie Van Esch over steun voor een versnelde reductie van de uitstoot van Chemours

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer