Motie Van Esch over steun voor een versnelde reductie van de uitstoot van Chemours


10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de provincie Zuid-Holland, na onderzoek door een onafhankelijk ingenieursbureau, heeft aangegeven de vergunning van Chemours verder aan te willen scherpen,

constaterende dat Chemours daartegen in beroep is gegaan,

van mening dat de verspreiding van onafbreekbare chemicaliën naar de leefomgeving moet worden voorkomen,

spreekt haar steun uit voor de lijn van de provincie Zuid-Holland om de uitstoot van Chemours versneld te reduceren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen

FVD, VVD