Motie Van Esch over product­groepen iden­ti­fi­ceren waarvoor het mogelijk is om een mini­mum­per­centage recyclaat te formu­leren


20 april 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vrijblijvendheid geen optie is bij de aanpak van afval,

overwegende dat op Europees niveau pleiten voor een verplicht aandeel recyclaat in plastic verpakkingen en producten te lang op tastbaar beleid laat wachten,

verzoekt de regering vaart te maken op dit dossier en om voor het eind van het jaar een lijst met productgroepen te identificeren waarvoor het mogelijk is om op nationaal niveau een minimumpercentage recyclaat te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, BBB, BIJ1, Volt, Den Haan

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, DENK, JA21