Motie Van Esch over dieren­welzijn opnemen in het product­pas­poort


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Europees verband productpaspoorten worden geïntroduceerd en hierin informatie over de impact op het welzijn van dieren kan worden opgenomen,

overwegende dat het altijd duidelijk in het productpaspoort moet worden vermeld als hierin een product van dierlijke herkomst is verwerkt, en onder welke omstandigheden dit dier heeft geleefd, dan wel is gefokt, gebruikt en gedood,

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met de Europese Commissie over de mogelijkheid om dierenwelzijn in het productpaspoort op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, CU, PvdD, VVD, 50PLUS, DENK, GL, SGP, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, BBB, JA21, Van Haga

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Lees onze andere moties

Motie Bouchallikht/Van Esch over het percentage voor los metallisch ijzer verder verlagen dan 1%

Lees verder

Motie Van Esch over de WHO-normen voor luchtkwaliteit in 2030 wettelijk verankeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer