Motie Van Esch over de WHO-normen voor lucht­kwa­liteit in 2030 wettelijk veran­keren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris pas eind 2023 gaat bepalen “in welk tempo, en met welke tussenstappen” naar de aangescherpte WHO-normen voor luchtkwaliteit kan worden toegewerkt,

overwegende dat het wettelijk verankeren van de WHO-normen voor luchtkwaliteit ervoor zorgt dat deze normen ook daadwerkelijk gehaald moeten worden,

verzoekt de regering wettelijk te verankeren dat de WHO-normen voor luchtkwaliteit in 2030 moeten zijn gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Ingediend

Voor

Tegen