Motie Van Esch over de WHO-normen voor lucht­kwa­liteit in 2030 wettelijk veran­keren


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de staatssecretaris pas eind 2023 gaat bepalen “in welk tempo, en met welke tussenstappen” naar de aangescherpte WHO-normen voor luchtkwaliteit kan worden toegewerkt,

overwegende dat het wettelijk verankeren van de WHO-normen voor luchtkwaliteit ervoor zorgt dat deze normen ook daadwerkelijk gehaald moeten worden,

verzoekt de regering wettelijk te verankeren dat de WHO-normen voor luchtkwaliteit in 2030 moeten zijn gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, DENK, SGP, Omtzigt, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over dierenwelzijn opnemen in het productpaspoort

Lees verder

Motie Van Esch/Bouchallikht over maatregelen presenteren om de lucht gezonder te maken ongeacht de EU-luchtkwaliteitsrichtlijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer