Motie Bouchal­likht/Van Esch over het percentage voor los metal­lisch ijzer verder verlagen dan 1%


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het percentage voor los metallisch ijzer (inclusief batterijen) zal worden verlaagd van 3% naar maximaal 1%,

constaterende dat de hoeveelheid batterijen en andere metalen dat werd gevonden in Beaumix bij de aanleg van de N206 in Katwijk al onder de 1% was,

overwegende dat zelfs de aanwezigheid van 1% aan batterijen en andere metalen in onze natuur en woon- en leefomgeving uitermate zorgelijk is,

overwegende dat de voormalig staatssecretaris van I&W in december 2021 heeft aangegeven dat er helemaal geen batterijen via bodemassen in het milieu terecht zouden moeten komen en dat zou worden onderzocht hoe en op welke termijn het percentage nog verder kan worden teruggebracht,

verzoekt de regering om het percentage voor los metallisch ijzer (inclusief batterijen) uiterlijk vóór het meireces verder te verlagen dan 1%,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikht
Van Esch


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Bouchallikht/Van Esch over alle stoffen in Beaumix normeren

Lees verder

Motie Van Esch over een landelijke informatiecampagne om tweedehands kleding te stimuleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer