Motie Van Esch/Bouchal­likht over maat­re­gelen presen­teren om de lucht gezonder te maken ongeacht de EU-lucht­kwa­li­teits­richtlijn


8 december 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel heeft gepubliceerd ter verbetering van de luchtkwaliteit,

overwegende dat de strengere EU-normen ervoor zullen zorgen dat in 2030 het grootste deel van Europa aan de WHO-normen voor luchtkwaliteit zal voldoen, maar niet in Nederland,

verzoekt de regering, ongeacht de uitkomsten van de herziening van de EU-Luchtkwaliteitsrichtlijn, voortvarend aan de slag te gaan met het gezonder maken van de lucht en hiervoor concrete maatregelen te presenteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Bouchallikht


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BIJ1, Volt, D66, PvdA, CU, PvdD, DENK, GL, SP, SGP

Tegen

FVD, CDA, PVV, VVD, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over de WHO-normen voor luchtkwaliteit in 2030 wettelijk verankeren

Lees verder

Motie Van Esch over de toekomstscenario’s van Tata Steel onafhankelijk en transparant in beeld brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer