Motie Van Raan over versnellen van klimaat­maat­re­gelen


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het verminderen van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg gaat;

verzoekt de regering, om bij het nemen van klimaatmaatregelen versnelling van CO2-reductie als criterium te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, PvdA, PvdD, CU, 50PLUS, DENK, GL, SP

Tegen

PVV, FVD, VVD, SGP, GKVK, Van Haga