Motie Van Raan over versnellen van klimaat­maat­re­gelen


2 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het verminderen van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen niet snel genoeg gaat;

verzoekt de regering, om bij het nemen van klimaatmaatregelen versnelling van CO2-reductie als criterium te hanteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Ingediend

Voor

Tegen