Motie Van Esch over de data en data­bronnen om mobi­liteit te monitoren


28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering aangeeft de drukte in het verkeer te willen monitoren en het erop lijkt dat men data van Google en Facebook gebruikt; van mening dat het gebruik van deze data een inbreuk op de privacy kan betekenen en inzicht in welke data er gebruikt wordt noodzakelijk is voor het waarborgen van de privacy;

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken welke data en databronnen gebruikt worden om de mobiliteit te monitoren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen