Motie over het meenemen van de fiets in de trein


28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat noodzakelijke reizen in de trein soms ook met een fiets gemaakt moeten worden; constaterende dat de NS vanwege coronamaatregelen tijdelijk het beleid voert dat er wel vouwfietsen en hulpmiddelen voor mensen met een beperking toegestaan zijn, maar andere fietsen niet meegenomen mogen worden in de trein;

overwegende dat hiermee mensen in cruciale beroepen of mantelzorgers ernstig belemmerd kunnen worden in hun reis;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de NS om ook reizen met een fiets in de trein in noodzakelijke gevallen toe te staan en alle mogelijkheden in kaart te brengen om zo snel mogelijk fietsen wel weer in de trein mee te kunnen nemen;

verzoekt de regering tevens, om samen met de NS en andere ov-vervoerders tot een oplossing te komen waardoor de fiets onderdeel kan blijven van noodzakelijke reizen, bijvoorbeeld door de OV-fiets tijdelijk kosteloos beschikbaar te stellen of het hanteren van een aanmeldsysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf
Kröger,
Laçin
Schonis
Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch over de data en databronnen om mobiliteit te monitoren

Lees verder

Motie over uniforme maatregelen in de gehele ov-keten om de toegankelijkheid voor mensen met een beperking te waarborgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer