Motie Vestering over een plan van aanpak om te zorgen voor een struc­tureel lagere stal­be­zetting in warme maanden


8 juli 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat naar schatting jaarlijks tientallen duizenden dieren sterven door de hitte tijdens transport en in stallen,

verzoekt de regering te komen met een plan van aanpak om te zorgen voor een structureel lagere stalbezetting in de maanden waarin de kans op hete dagen groot is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP