Motie Van Esch over vogel­red­dings­ope­raties bij olie­rampen


24 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er bij de olieramp met de Bow Jubail in 2018 in de Rotterdamse haven vele honderden zwanen besmeurd raakte,

constaterende dat de reddingsoperatie voor de zwanen buiten de scope van het OVV onderzoek valt terwijl ook op dit onderdeel veel te leren valt voor een betere aanpak bij toekomstige ongevallen,

constaterende dat de minister in 2018 heeft toegezegd aandacht te besteden aan de beschikbaarheid van mensen en materialen voor de vogelopvang,

verzoekt de regering parallel aan haar reactie op het OVV rapport de Kamer te informeren over welke lessen geleerd zijn over de reddingsoperatie voor de zwanen en daarbij aandacht te hebben voor de benodigde crisisvoorraden en de beschikbaarheid van verzorgers,

en gaat over tot de orde van dag,

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie van Esch over alternatieven voor fosfine in de scheepvaart

Lees verder

Motie over een beter salaris voor werknemers in de zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer