Motie Van Esch over advies inwinnen bij experts op het gebied van gezondheid, verslaving en verkeers­vei­ligheid over de risico’s op extra alco­hol­schade


14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat uitbreiding van verkooppunten voor alcohol kan leiden tot meer alcoholgebruik, meer verslaving, meer overlast en meer verkeersongevallen,

Constaterende dat kinderen en jongeren vaker in aanraking kunnen komen met alcohol,

Van mening zijnde dat de invoering van mengformules (blurring) niet mag leiden tot extra alcoholschade,

Verzoekt de regering advies in te winnen bij experts op het gebied van gezondheid, verslaving en verkeersveiligheid over de risico’s op extra alcoholschade en de maatschappelijke kosten daarvan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Den Haan
Mutluer


Status

Verworpen

Voor

CDA, PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt, JA21

Tegen

Van Haga, FVD, PVV, D66, VVD