Motie Van Esch c.s. over jaar­lijkse doelen opnemen in de Nationale Aanpak Product­ver­be­tering


14 april 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de afgelopen 7 jaar weinig resultaat is geboekt met het verlagen van vet, suiker en zout in voedingsmiddelen,

Overwegende dat de voedselproducenten belang hechten aan stapsgewijze verlaging,

Overwegende dat het belangrijk is om die verlaging scherp te volgen om te voorkomen dat de komende 7 jaar ook weinig oplevert,

Verzoekt de regering om jaarlijkse doelen op te nemen in de Nationale Aanpak Productverbetering

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch
Hijink
Westerveld
Den Haan
Mutluer


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, SGP, DENK, GL, SP, Omtzigt, Den Haan, BBB, Volt

Tegen

JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, VVD

Lees onze andere moties

Motie Van Esch c.s. over grijze gebieden in de huidige regelgeving wegnemen zodat kindermarketing alleen nog toegestaan wordt voor producten uit de Schijf van Vijf

Lees verder

Motie Van Esch over advies inwinnen bij experts op het gebied van gezondheid, verslaving en verkeersveiligheid over de risico’s op extra alcoholschade

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer