Motie Van Esch over achter­ge­stelde sectoren prio­riteit geven bij het opstellen van ruim­te­lijke arran­ge­menten


27 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat tegemoet blijven komen aan alle ruimteclaims betekent dat we twee keer Nederland nodig hebben,

van mening dat sommige sectoren, zoals data- en distributiecentra, de afgelopen jaren disproportioneel veel ruimte hebben gekregen,

van mening dat sommige sectoren, zoals natuurontwikkeling, de afgelopen jaren te weinig ruimte hebben gekregen,

verzoekt de regering bij het opstellen van de ruimtelijke arrangementen de achtergestelde sectoren (in ieder geval natuur) prioriteit te geven en nieuwe ruimtevraag van de sectoren die een wildgroei hebben laten zien achter te stellen of te blokkeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Esch


Status

Verworpen

Voor

Tegen